AVÍS LEGAL

 

Xavier Riubrugent Brujats amb domicili a Anglès (Girona), a la Carrer Indústria, 62 , i amb DNI número 43 676 262-K, titular de l’adreça URL https://www.hostalcanmassot.com/ i telèfon de contacte 972 42 00 07

Com usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.

Com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

 

S'ha adequat a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGGD), complint igualment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI)

 

Obligacions dels usuaris

 

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Xavier Riubrugent Brujats. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

 

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.

  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.

  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

 

En la utilització de la web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Xavier Riubrugent Brujats, de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal de Xavier Riubrugent Brujats o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

 

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, Xavier Riubrugent Brujats no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

 

Dades de caràcter personal

 

Xavier Riubrugent Brujats compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. Ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies de tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Can Massot disposa d’una Política de Privacitat on es descriu, amb detall, els nostres esforços per la transparència i la seguretat de la informació que tractem.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de Xavier Riubrugent Brujats o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’Usuari dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

 

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de Xavier Riubrugent Brujats o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, en virtut de l’establert en la Política de Privacitat.

 

Responsabilitats

 

Xavier Riubrugent Brujats no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.


Xavier Riubrugent Brujats no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de Xavier Riubrugent Brujats mitjançant enllaços, hipervincles o links.

 

Xavier Riubrugent Brujats tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(I) Interferències, interrupcions, errors, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Xavier Riubrugent Brujats.

 

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com a virus informàtics...

 

(III) Ús indegut o inadequat de la pàgina

 

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

 

Llei aplicable

 

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016.

 

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pàgina web, l’Usuari i Xavier Riubrugent Brujats acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

 

 

En les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.